Bartosz Podczasiak

Lek. wet.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2000r specjalista chirurg , specjalista chorób psów i kotów. Zajmuje się w naszej Przychodni zarówno chirurgią miękką , ortopedią oraz medycyną regeneracyjną.